Texas  Hold’Em  Poker  Regler

Texas Hold’Em Poker Regler

16/07/2018 Off By admin_paqba

Texas hold’em reglene er lette å forstå. Nøkkelen til suksess i online poker er evnen din til å vite hva som er den riktige avgjørelsen. Texas hold’em spilles med en vanlig 52 korts stokk. Texas Holdem er det desidert mest populære online poker spillet.

Preflop

Det første nivået i spillet heter «preflop» (før floppen). Hver spiller blir delt to kort som bare de kan se på. Disse kortene blir kalt «hole cards» eller «pocket cards». I hver hånd må de to spillerne som sitter til venstre for knappen, legge i et tvunget bud som kalles blindene. Spilleren rett til venstre må legge i lilleblind, som er et halvt bud, mens storeblind må legge i et helt bud. Grunnen til dette, er at det skal være noe i potten slik at det er noe å spille for. Knappen beveges til venstre hver gang en ny hånd startes. Det gjør også blindene.

Siden blindene alt har lagt inn bud så starter denne runden med personen til venstre for storeblind. Hver spiller har valget om de vil by, kaste seg eller raise – etter de har sett kortene sine. Etter alle de andre spillerne har gjort sine valg, så kan blindene bestemme hva de vil gjøre. Dette er standard Texas Hold’em regler.

Flop

Etter den første runden er ferdig kommer det som kalles «floppen». Det kommer da tre kort på bordet, som alle er åpne. Disse er felleskort og alle spillerne kan bruke dem som de vil for å få den best mulige hånden.

Det kommer så en budrunde, og den starter på den første spilleren til venstre fra knappen som fremdeles er med i hånda.

Turn

Det kommer så et fjerde felleskort som kalles «turn». Da starter enda en budrunde. Denne runden starter også med den første spilleren til venstre fra knappen, som fremdeles er med i spill.

River

Det kommer så et femte kort, dette kalles for «river», og en siste budrunde begynner. Akkurat som de forrige to, begynner denne runden på den første spilleren til venstre fra knappen som fremdeles er med i hånda.

Showdown

De spillerne som fremdeles er med i hånda snur så kortene sine og vinneren er den med den beste fem korts hånda satt sammen av de syv kortene en har (fem på bordet og de to en har på hånda). Hver spiller kan bruke et, to eller ingen av kortene de har på hånda for å få en fem korts hånd. Vinneren tar inn potten, som er den totale summen av bud som har blitt lagt inn i løpet av hånda. Det er mer eller mindre det som er av Texas hold’em regler.

I de tilfellene som en eller flere spillere har den samme vinnerhånda, blir potten delt likt mellom de spillerne. Den flotte tingen med online poker er at det blir funnet automatisk hvem som har den beste hånda og som bør vinne potten.

Dette er grunnreglene til Texas Hold’em, men som de fleste andre spill er det unntak og variasjoner.