Omaha  Hi/Lo  Poker  Regler

Omaha Hi/Lo Poker Regler

02/06/2018 Off By admin_paqba

Omaha Hi/Lo reglene er i bunn og grunn samme som i vanlig Omaha. Den eneste forskjellen er at det også er en Lav hånd. Av alle online poker spillene, er Omaha Hi/Lo mest sannsynelig den vanskeligste. Så hvis du mestrer dette spillet, så er du på god vei til å bli en bra spiller.

I Omaha Hi/Lo er det mulighet for at to vinnere casino cruise deler potten. Det er en Høy vinner og ofte en Lav vinner. Å spille Omaha Hi/Lo online, er fantastisk – siden det fjerner alt hodebryet med å finne ut hvem som vinner hva.

Akkurat som i vanlig Omaha, så er Høy vinneren spilleren med den beste hånda.

For at det skal bli en Lav vinner så må spilleren ha 5 forskjellige kort under 9. Igjen må spilleren bruke to av kortene på hånda og tre av felleskortene.

F. eks, 2, 3, 4, 5, og 7 er en Lav hånd. Det er også A-3-5-7-8. Når det er en Lav vinner så deles potten 50/50 mellom Høy og Lav vinneren. Hvis to eller flere Lav hender er like, så deler de den halvparten som er Lav potten.

Siden det må være minst tre forskjellige lave kort (under 9) på bordet for at det skal være mulighet for en Lav hånd, så betyr dette at hvis ikke det er det så vinner Høy hånda hele potten.

Hver spiller kan bruke forskjellige kort av de på hånda for Høy hånden sin, og for Lav hånden sin. En spiller har altså muligheten til å ha både den beste Høy hånda og den beste Lav hånda, og scooper da potten(vinner hele potten). Dette er grunnen til at Ess er så verdifulle i Omaha Hi/Lo siden de er det høyeste kortet når det kommer til Høy hånda og det laveste kortet når det kommer til Lav hånda.

I Omaha Hi/Lo er den beste Lav hånda 5-4-3-2-A siden verken straight eller flush spiller inn når det gjelder Lav hender. Noen varianter tillater ikke flush kort for lav hånd, men dette er sjeldent.

Omaha Hi/Lo er spillet for spillere som er flinke til å regne ut pot odds, og som vet hva som er en god hånd og hva som ikke er det.